Click here to send in English

Pada 10 Jun 2022, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Parlimen dan Undang-Undang) Dato’ Sri Dr Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengumumkan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk memansuhkan hukuman mati mandatori dan memberi kuasa budi bicara kepada hakim. Beliau, bersama dengan Perdana Menteri, Dato’ Sri Ismail Sabri juga telah menjelaskan bahawa pindaan untuk memansuhkan hukuman mati mandatori akan dibentangkan di Parlimen pada sesi yang akan bermula pada 3 Oktober nanti. 

Kami mengalu-alukan pengumuman ini sebagai satu langkah penting untuk Malaysia maju ke arah pemansuhan hukuman mati sepenuhnya. Kami menggesa Kerajaan Malaysia dan ahli-ahli Parlimen untuk:  

  • membentangkan pindaan-pindaan tanpa penangguhan dan merebut peluang bersejarah ini untuk menamatkan penggunaan hukuman mati mandatori untuk semua jenayah, sebagai langkah penting ke arah pemansuhan hukuman mati sepenuhnya   
  • memulakan semakan kehakiman bagi setiap kes yang melibatkan individu yang telah dijatuhkan hukuman mati mandatori, dengan tujuan untuk menentukan hukuman alternatif untuk mereka, dan untuk tidak mengenakan satu hukuman menyeluruh bagi setiap kes 
  • memastikan bahawa hukuman alternatif yang ditentukan untuk menggantikan hukuman mati mandatori adalah selaras dengan undang-undang dan piawaian hak asasi manusia antarabangsa
  • mengekalkan moratorium ke atas semua pelaksanaan hukuman mati sehingga hukuman mati dimansuhkan sepenuhnya di Malaysia.  

Usaha kerajaan untuk mengubahsuai undang-undang kuno ini membawa satu peluang unik untuk Malaysia mengambil langkah yang ketara ke arah pemansuhan hukuman mati secara keseluruhan.  

Tindakan dan sokongan daripada anda diperlukan untuk menggalakkan para pemimpin Malaysia menepati janji mereka untuk memansuhkan hukuman mati mandatori supaya Malaysia boleh maju dan turut serta bersama majoriti negara-negara dunia yang sudah memansuhkan hukuman yang zalim dan tidak berperikemanusiaan ini. 

Tekan di sini untuk maklumat lanjut mengenai hukuman mati di Malaysia.