Malaysia: Kemajuan dan Kemunduran – Penyertaan Pada Sesi Ke-45 Kumpulan Kerja UPR, Januari – Februari 2024

MALAYSIA: KEMAJUAN DAN KEMUNDURAN
PENYERTAAN PADA SESI KE-45 KUMPULAN KERJA UPR
JANUARI – FEBRUARI 2024

Laporan ringkas ini disediakan untuk Penilaian Berkala Sejagat (UPR) Malaysia pada Januari-Februari 2024. Di dalamnya, Amnesty International menilai pelaksanaan syor yang dibuat kepada Malaysia dalam UPR sebelum ini, termasuk berkaitan dengan hukuman mati, hak untuk kebebasan bersuara dan berhimpun, dan hak pekerja migran.